Pogoda ZakopaneTempreratura: 7 °C
Ciśnienie: 891 hPa
Wiatr: 3 m/s

EkoRower w Zakopanem


Partnerzy

Polecamy

 • System reklamy Test

Info praktyczne / TPN - cennik

Informacje TPN

Opłaty

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety wstępu

Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz.535) oraz na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880) dyrektor TPN wydał zarządzenie dotyczące opłat za wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Uwaga! Od nowego roku zmieniają się opłaty za wstęp do TPN. Inaczej niż do tej pory, kiedy ceny były zależne od sezonu, bilety będą kosztowały tyle samo przez cały rok.

Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywały następujące stawki:

 • bilet normalny 4 zł
 • bilet ulgowy 2 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 20 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 10 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 36 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 18 zł

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się dowodem osobistym *
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego
 • przewodnicy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren parku potwierdza ważna legitymacja przewodnicka
 • osoby wykonujące na terenie parku narodowego obowiązki służbowe, które mogą zostać udokumentowane np. delegacją, umową itp.

* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego.
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Osoby posiadające zezwolenia na wjazd samochodem na teren TPN (jeżeli nie posiadają odrębnego zezwolenia na prowadzenie badań naukowych) nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat za wstęp.
Zezwolenia wydawane członkom klubów jaskiniowych na wejście do jaskiń nie zwalniają od wnoszenia opłat za wstęp do TPN.
Osoby posiadające rezerwacje w schroniskach lub zamieszkujące w schroniskach na terenie TPN nie są zwolnione z opłat za wstęp, gdyż opłaty takie nie są pobierane przez prowadzących schroniska.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • żołnierzom służby czynnej

Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.

Wstęp do Jaskini Mroźnej - 3 zł, dzieci do lat czterech bez opłat.

Punkty sprzedaży biletów:

 • punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok
  • Łysa Polana
  • Dolina  Jaworzynki
  • Goryczkowa (Myślenickie Turnie) - od 15 listopada do 15 grudnia - nie pobiera się opłat
  • Kalatówki
  • Dolina Białego
  • Dolina Strążyska
  • Dolina Kościeliska
 • punkty sprzedaży okresowej czynne od 24 kwietnia do 30 września
  • Wierch Poroniec
  • Dolina Filipki
  • Sucha Woda
  • Cyrhla
  • Dolina Olczyska
  • Nosal
  • Dolina Małej Łąki
  • Staników Żleb
 • punkty, gdzie nie pobiera się opłat za wstęp
  • Dolina ku Dziurze
  • Dolina za Bramką

Dla stałych punktów sprzedaży ustalone się następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

styczeń - luty            9.00-14.00
marzec - kwiecień        8.00-15.00
maj - czerwiec        8.00-16.00
lipiec - sierpień        8.00-17.00
wrzesień - październik    8.00-16.00 od 15 października do godziny 15.00
listopad - grudzień        9.00-14.00

Dla punktów sprzedaży okresowej ustala się minimalne godziny sprzedaży od 8.00 do 15.00.
Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.

Opłaty parkingowe

Na terenie Parku działają następujące parkingi dla samochodów osobowych i autobusów:

 • Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
 • Dolina Małej Łąki - płatny
 • Jaszczurówka - bezpłatny
 • Dolina Filipki - bezpłatny
 • Wierch Poroniec - płatny
 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) - płatny
 • Palenica Białczańska - płatny

Cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

 • parking Dolina Kościeliska
  • 5 zł      motocykle
  • 10 zł     samochody osobowe
  • 20 zł     autokary
 • parking Mała Łąka
  • 5 zł    motocykle
  • 10 zł    samochody osobowe
  • 20 zł    autokary
  • 5 zł     samochody osobowe do 3 godzin
 • parking Wierch Poroniec
  • 5 zł    motocykle
  • 15 zł    samochody osobowe
  • 25 zł    autokary
 • parking Łysa Polana (dawne przejście graniczne, od lipca do września)
  • 10 zł    motocykle
  • 20 zł    samochody osobowe
  • 25 zł    samochody osobowo-ciężarowe i ciężarowe
  • 35 zł    autokary
 • parking Palenica Białczańska
  • 10 zł    motocykle
  • 20 zł     samochody osobowe
  • 25 zł     samochody osobowo-ciężarowe i ciężarowe
  • 35 zł     autokary
  •  każdorazowy wyjazd z parkingu pojazdu przewoźników linii regularnych wraz z pasażerami:
   • taxi - 4 zł
   • busy do 9 osób - 4 zł
   • busy do 25 osób - 7 zł
   • autobusy - 10 zł

Copyright 2010-2016